ana sayfa
site haritası
iletişim ve ulaşım
linkler
 
Personel Durumu
>
İş Başvuruları
Nakiller

 


          İş Başvuruları

     İşçi Personelin açıktan alma yoluyla istihdamı, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi İşçi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ” hükümlerine göre yapılmaktadır.

     Ancak Şirketimiz Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının, 21 Ekim 2003 tarihli, 25266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 13.10.2003 tarih ve 2003/6287 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki kararın uygulanmasını açıklayan, 2004 yılı Genel Yatırım ve Finansman Proğramının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar' ın 1. maddesinde 2004 yılında yeni personel istihdamı yapamayacak olan kuruluşlar kapsamında yer aldığından, yeni personel (işçi, memur ve sözleşmeli personel) istihdamı yapılmamaktadır

     Memur ve Sözleşmeli Personelin İstihdamı,gerekli mercilerden izin ve uygun görüş alınarak ihtiyaç bildirilen kadrolara açıktan atama müsaadesi verilmesi durumunda açıktan atama yoluyla personel alımları, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.