Anasayfa > İnsan Kaynakları > İşe Alma Prosedürleri

İşe Alma Prosedürleri

15.06.2017 13:19:05

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALMA PROSEDÜRÜ

 

Şirketimiz personel ihtiyaçlarını, KİT’ler ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde belirleyerek Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilir. Devlet Personel Başkanlığı bu talepleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına göndererek (KPSS) yapılacak sınavlarında başarılı olan adaylar arasından, yerleştirmesini yapar ve talebi yapan kuruma (TÜLOMSAŞ’a) bildirir.

 

TÜLOMSAŞ Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında belirtilen Usul ve Esaslar çerçevesinde Memur sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından; ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların istenilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenerek uygun olan adayların atamaları yapılır.

 

İŞÇİ PERSONEL ALMA PROSEDÜRÜ

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, kurumumuza ilk defa işçi olarak atanacak personelin şartları belirtilerek Türkiye İş Kurumundan talep edilmektedir.

 

Türkiye İş Kurumu bu talebimizi karşılamak üzere söz konusu yönetmelik hükümlerini (merkezi sınav puanları ve diğer şartlar dahil) dikkate alarak işçi aday listesini oluşturarak şirketimize gönderir. Gönderilen adayları kurumuzun sınav komisyonu sözlü sınava tabi tutar. Başarılı olanlar göreve başlatılır.