Pazar, Temmuz 14, 2024

Günlük Hayatta Kullandığımız Ürünler Asit mi Baz mı?

-

Günlük hayatta kullandığımız ürünlerin asit mi baz mı olduğunu görebileceğiniz devasa tablomuzdan önce, asit ve bazın ne demek olduğuna bir göz atalım. Asit ve Bazlar kısaca suda çözünen bileşenlerdir. Asitler suda çözündüğü zaman H+ iyonu verirken, bazlar ise suda çözüldüklerinde OH- bileşeni ortaya çıkarır.

Asitler 0-7 pH arasında iken, bazların pH değeri 7-14 arası değişiklik gösterir. Asitler ekşi tada sahipken, bazlar ise genellikle acı tattadır. Asitlerin yapılarında hidrojen bulunur ve bazların yapısında ise OH iyonu bulunur.

Dilerseniz gelin, günlük hayatımızda kullandığımız birçok maddenin asit mi baz mı olduğunu öğrenelim.

Asit mi Baz mı?

Asit mi Baz mı?
Maddenin Adı Asit/Baz/Nötr Kısa Açıklama
Amonyak (NH3) Baz Amonyak, sulu çözeltilerde bazik özellik gösterirler.
Tuz ruhu (HCL) Asit Tuz ruhunun sistematik adı “Hidroklorik Asit”tir ve adından anlaşılacağı üzere asittir.
Sülfürik Asit (H2SO4) Asit H2SO4 bir asittir çünkü yapısında H+ bulunur ve pH’ı 7’nin altındadır. Zaç yağı olarak da bilinir.
Sodyum Hidroksit (NaOH) Baz NaOH birçok temizlik maddesinin yapısında kullanılır ve bazdır.
Potasyum Hidroksit (KOH) Baz Asidik topraklarda pH seviyesini dengelemek için potasyum hidroksit kullanılır, baziktir.
Süt Yoğurt ve Ayran Asit Süt ve yoğurdun pH değeri 7’nin altındadır ve güçsüz bir asittir
HNO3 Nitrik Asit (Kezzap) Asit HNO3 çok kuvvetli bir asittir ve oldukça zararlıdır.
Sodyum Klorür (NaCl) Nötr (Tuz) NaCl pH’ı tam 7’dir asit baz tepkimesi sonucuu olarak oluşur. Sofra tuzu olarak adlandırılır.
Kükürtdioksit (SO2) Asit Kükürtdioksit yapısında C ve H bulunmadığı için norganik bir asittir.
Kahve ve Türk Kahvesi Asit Kahvenin pH’ı 5 ila 6 arası değişir, 7’nin altında olduğu için asittir.
Maden Suyu Baz Maden suyu aslen baziktir ancak asidik özellikler gösterir
Karbonat Baz Karbonat suda çözündüğünde OH- iyonu verir ve bu sebeple bazdır.
CH3COOH (Asetik asit) Asit Asetik asit, isminden anlaşılacağı üzere bir asittir.
Saf Su (H2O) nötr (7 pH) Saf suyun pH’ı tam 7 değerinde olduğu için nötr kabul edilir.
Diş macunu Baz Diş macunu birçok temizlik ürününde olduğu gibi bir bazdır.
Hidrobromik Asit (HBr) Asit Hidrobromik Asit adından anlaşılacağı üzere HBr bir asittir.
Kükürt trioksit (SO3) Asit SO3 atmosferde sülfürik aside dönüşür ve kendisi de bir asittir.
Diazot penta oksit (N₂O₅) Asit N2O5 bazik özelliklere sahip bir asittir.
Metanol (Metil Alkol, CH3OH) Nötr CH3OH nötr özellikler gösterir ve asit veya baz değildir.
Kan Baz Kan 7’nin üzerinde bir pH değerine sahiptir ve baziktir.
Magnezyum oksit (MgO) Asit Magnezyum oksit bazik özellikler gösteriyor olsa da bir asittir.
Çamaşır sodası (Na2Co3) Baz Na2Co3 baz ve asit içerikli bir tepkimenin sonucu ortaya çıkan bir bazdır ve sodyum karbonat olarak da bilinir.
Kireç Suyu Baz Kireç suyu sönmemiş kirecin içine su karıştırılması ile ortaya çıkar ve baziktir.
Çikolata Baz Çikolata pH’ı 7’nin üzerindedir ve baziktir.
Domates Asit Domatesin pH’ı 4 ila 4.5 arasında değişir ve bu sebeple asittir.
Lavabo Açıcı Baz Lavabo açıcı bir temizlik ürünüdür ve diğer temizlik ürünleri gibi bir bazdır.
Tuzlu Su ve Deniz Suyu Baz Tuz baziktir ve suya eklendiğinde suyu da bazik bir yapıya ulaştırır.
Akü Sıvısı Asit Akü sıvısı sülfürik asit olarak bilinir ve asittir.
Metan Gazı (CH4) Nötr CH4pH değeri 7’dir bu sebeple asit veya baz değildir.
Aspirin Asit Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan aspirin asittir.
Sönmüş Kireç Baz Sönmüş kireç bazdır, çünkü pH ölçeğinde 7-14 arasında yer alır.
HCOOH Asit HCOOH bir asittir ve aynı zamanda bu bileşiğin diğer adı “formik asit” tir.
Çay Asit Çayın pH değeri kullanılan suya göre değişiklik gösterir, ancak her zaman asittir.
Limon ve Limon Suyu Asit Limon ve limon suyu, en çok bilinen asit türlerindendir.
Karbonmonoksit (CO) Asit Karbonmonoksit bir asittir.
Şampuan Baz Şampuan, diğer temizlik ürünleri gibi bazik yapıya sahiptir.
Deodorant Baz Deodorant bazik bir yapıya sahiptir.
Sıva Baz Sıva bazik bir yapıya sahiptir.
Gübre Asit Gübrelerin pH’ı türe göre değişirken, genelde asidik yapıya sahiptir.
Sabun Baz Sabun bir temizlik maddesidir ve diğer temizlik ürünleri gibi bir bazdır.
Arap Sabunu Baz Arap sabunu bir temizlik maddesidir ve diğer temizlik ürünleri gibi bir bazdır.
Sıvı Sabun Baz Sıvı sabun da bir temizlik maddesidir ve diğer temizlik ürünleri gibi bir bazdır.
Çilek Asit Çileğin pH değeri 3.5 ile 4 arası değişir ve bir asittir.
Elma Asit Elmanın yapısında malik asit bulunur ve bu sebeple asidiktir.
Portakal Asit 3 ile 3.5 arası pH’ı ile portakal asidiktir.
Üzüm Asit Portakal gibi 3 ile 3.5 arası pH’ı bulunur ve üzüm de bir asittir.
Yağmur Suyu Asit Normal sudan farklı olarak yağmur suyu asidiktir.
Alkol Nötr Saf alkol asidik veya bazik bir özellik göstermez, nötrdür.
Tükürük Sıvısı Nötr Tükürük sıvısı ne asit ne de bazdır, yediğiniz yiyeceğe göre asit veya baz olabilir.
Yumurta Baz Alkalin yiyeceklerden olan yumurta, baziktir.
Zeytinyağı Asit Zeytinyağı asidiktir, çünkü içeriğindeki maddeler asittir.
N2O Nötr N2O ne asit ne de baz özelliği göstermez, nötrdür.
Şeker Asit Şekerin sulu çözeltisi asidik bir özellik gösterir.
Gözyaşı Baz Gözyaşının pH değeri 7.4’dür ve güçsüz bir bazdır.
İdrar ve Üre Asit İdrar normal şartlarda hafif asittir pH değeri 6’dır. Bu değer zaman zaman 4,5 ile 8 arasında değişebilmektedir.
Gazoz Asit Gazoz suyla tepkimesinde hidrojen iyonu verir ve asittir.
Elma Suyu Asit Elmada malik asit vardır ve bu sebeple elma suyu da asidiktir.
Acı Biber Baz Acı biber, tadı acı olduğu için klasik bir bazdır.
Nar Asit Nar bir asittir ve nar suyu da asidik özellikler taşır.
Muz Asit Muzun pH değeri 4.5 ile 5.2 arası belirlenmiştir ve asittir.
Kola Asit Gazoz gibi kola da bir asittir.
Glikoz Nötr Glikoz, asidik veya bazik özellik göstermez
Oksijen (O2) Asit Oksijen, periyodik tabloda 6A grubunda yer alır ve ametaldir, asidik özellikler gösterir.
Sirke ve Sirkeli Su Asit Sirkenin tadı ekşidir ve bu da asitlerin klasik bir özelliğidir
Ketçap Asit Ketçap asidik özelliklere sahip bileşenlerden oluşur
Mayonez Asit Mayonezin pH değeri üründen ürüne değişmekle birlikte, genelde 4’tür; yani asidiktir.
Tereyağı Asit Tereyağının yapısında bütirik asit vardır. Bu da tereyağının asidik bir ürün olmasına sebep olur.
Kostik Baz Kostik, sodyum hidroksit olarak da bilinir ve kuvvetli bir bazdır.
Karabiber Baz Karabiber acı bir tada sahiptir, bu sebeple baz olduğunu söyleyebiliriz.
Yumurta Akı Baz Yumurta akı bazik bir yapıya sahiptir.
Kalsiyum karbonat (CaCO3) Baz Kalsiyum karbonat kireç taşı olarak da bilinir ve bazdır.
Kül Baz Külün madde hali az bilinse de bazdır.
Soğan Baz Soğan oldukça acıdır ve klasik bir bazdır.
Salatalık Asit Salatalık en çok tüketilen asidik ürünlerden biridir.
Çamaşır suyu Baz Çamaşır suyu oldukça kuvvetli bir bazdır ve tehlikelidir.
Karbonat Baz Karbonat asitlerle tepkimeye girer ve nötralize işlemi gerçekleştirir.
Turşu Suyu Asit Turşu suyu ekşi tadıyla asidik özellikler gösterir.
Kolonya Asit Kolonya asittir ve sulu çözeltilerinde H+ ortaya çıkar.
Aseton (C3H6O) Asit Asetonun yapısında H+ bulunur ve sulu çözeltisinde bu anyon ortaya çıkar.
Saç Spreyi Asit Saç spreyinin içeriğinde asidik maddeler bulunur.
Ekmek Baz Ekmek bazik bir yapıya sahiptir.
Kakao Baz Kakao işlenmemiş halinde acıdır ve bu da bazların ayırt edici bir özelliğidir.
Etil Alkol Nötr Etil alkol ne asit ne de bazdır, nötr özellikler gösterir.
Kırmızı Biber Baz Kırmızı biber acı tada sahiptir ve bazik özelliklere sahiptir.
Nişadır (NH4Cl) Asit Nişadır aynı zamanda amonyum klorür olarak da bilinir ve asittir.
Marul Asit Marul asidik özelliklere sahiptir ve sulu çözeltisi H+ ortaya çıkarır.
Mercimek Asit Mercimek pişirilmeden önce ekşidir ve asidik özellikler gösterir.
Patates Baz Patates de bazik özelliklere sahip bir besindir.
Karınca Asit Karınca asittir ve karıncalar formik asit salgılar.
Mide Öz Suyu Asit Mide öz suyu asidiktir ve sindirimi bu sayede kolaylaştırır.
Mermer Baz Mermer bazdır, çünkü üzerine asit döküldüğünde aşınma yapar.
Bal Asit Balın pH değeri 7’nin altındadır, pH türe göre değişiklik gösterir ancak genelde asidiktir.
Mukus Asit Mukus (Sümük) mide sıvısında da yer alır ve asidiktir.
Reçel Asit Reçel asidiktir ve yapısındaki meyveye göre pH’ı değişiklik gösterebilir.
Protein Asit Proteinler aminoasitlerden oluşur, adından da anlaşılacağı üzere asittir.
Kivi Asit Kivi asidiktir, ekşi olmak gibi bazı asidik özellikler gösterir.
Mürekkep Baz Mürekkep bazdır ve tadına bakacak olursanız acı olduğunu fark edeceksiniz.
Arı Sokması (Zehri) Asit Arı sokması asitli bir içerik salgılar, sokulan bölgede yanma hissine sebep olan şey asidik olmasıdır.
Asit mi Baz mı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories

Kimyanın Babası Kimdir? Birden Çok Cevabı Var!

Kimyanın babası kimdir? İşte bu soruya verilebilecek cevaplar farklılık gösterir. Kime sorduğunuza bağlı olarak bu kişilerin her birinin bu ünvanın sahibi olarak kabul edilebileceğinin nedenlerine bir...

Nitrojen Nedir: Formları ve Döngüsü

Nitrojen, hem bitkilerde hem de hayvanlarda büyüme ve üreme için gerekli olan, doğal olarak oluşan bir element demektir. Proteinleri oluşturan amino asitlerde, kalıtsal materyali...

Nobel Kimya Ödülü: 1901’den Günümüze Kazananlar!

Nobel Kimya Ödülü, Alfred Nobel’in ödülleri belirlerken vasiyetinde bahsettiği ikinci ödüldü. İlk kimya ödülü 1901’de verildi. İşte yıllara göre kimya nobel ödülü kazananların devasa listesi: 21. Yüzyılın...

İzobar Atom Nedir? İzobar Atom Özellikleri

İzobar nedir? İzobar, Fransızca bir terim olup 1918 yılında Alfred Walter Stewart tarafından kullanılmıştır. İzobar atom terimi kimya biliminde Kütle numaraları aynı fakat proton...

Yarı Metaller Nelerdir? Tanımı ve Özellikleri

Yarı metaller (Metaloidler olarak da bilinirler), metalleri ametallerden ayıran ve bor ve alüminyum arasından, polonyum ve astatin (yapay bir element) arasındaki sınıra kadar çekilen çapraz çizgi...