Cuma, Mayıs 24, 2024

Hakaret Suçu Cezası 2023 Tck 125

-

Hakaret suçu, TCK 125. maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Bu suç, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle işlenmektedir.

Hakaret Suçunun Unsurları

Hakaret suçunun oluşabilmesi için şu unsurların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir:

  • Hakaretin bir kişiye yöneltilmesi: Hakaret, bir kişiye karşı işlenmelidir. Hakaretin bir topluluğa veya belirli bir gruba karşı işlenmesi durumunda, hakaret suçu değil, başka bir suç oluşabilir.
  • Hakaretin onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olması: Hakaretin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olması gerekir. Hakaretin, mağdurun kişilik haklarına zarar vermesi gerekmektedir.
  • Hakaretin somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövmek suretiyle işlenmesi: Hakaret, somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövmek suretiyle işlenebilmektedir. Somut bir fiil veya olgu isnadı, mağdur hakkında gerçek olmayan bir fiil veya olgunun isnat edilmesidir. Sövmek ise, mağdura karşı ağır ve tahkir edici sözler sarf edilmesidir.

Hakaret Suçunun Çeşitleri

Hakaret suçu, işleniş şekline göre temel ve nitelikli hal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Temel Hakaret Suçu

Temel hakaret suçu, kamu görevlisi olmayan bir kişiye karşı işlenmesi halinde oluşmaktadır. Temel hakaret suçu cezası, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Nitelikli Hakaret Suçu

Nitelikli hakaret suçu, kamu görevlisine karşı işlenmesi, alenen işlenmesi veya basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde oluşmaktadır. Nitelikli hakaret suçunun cezası, temel hakaret suçunun cezasından daha ağırdır.

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçunun cezası, fiilin işleniş şekline göre değişmektedir.

Temel Hakaret Suçu: 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası

Nitelikli Hakaret Suçu:

Kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde: 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası

Alenen işlenmesi halinde: 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası

Basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde: 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası

Hakaret Suçunun Uzlaşmaya Tabi Olup Olmadığı

Hakaret suçu, uzlaşmaya tabi bir suçtur. Bu nedenle, mağdur ile fail arasında uzlaşma sağlanırsa, soruşturma veya kovuşturmada takipsizlik kararı verilecektir.

Hakaret Suçunun Önlenmesi

Hakaret suçunun önlenmesi için, kişiler arasındaki iletişimde saygılı ve özenli olunması gerekmektedir. Hakaret suçunun oluşması halinde, mağdurun hukuki yollara başvurması gerekmektedir.

Sonuç

Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden bir suçtur. Bu suçun cezası, fiilin işleniş şekline göre değişmektedir. Hakaret suçunun önlenmesi için, kişiler arasındaki iletişimde saygılı ve özenli olunması gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories