Cuma, Temmuz 12, 2024
Ana SayfaFelsefe

Felsefe

Rasyonel Ne Demek? Felsefede Rasyonellik Neyi İfade Eder?

Rasyonel kelimesi, temel olarak akılcı, mantıklı ve tutarlı olmayı ifade eder. Bu kelime, felsefe alanında da oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Peki, felsefede...

Demokritos: Kimdir, Hayatı ve Atomculuk

Demokritos Kimdir Demokritos (Democritus olarak da biliniyor) kısaca, genç yaşında geniş çapta seyahat eden, bir felsefe oluşturan ve evrenin nasıl çalıştığına dair ileriye dönük bazı fikirler...

Nietzsche’nin Sözleri ve Kitapları Düşünce Yapınızı Değiştirebilir!

Friedrich Nietzsche (niçe) sözleri kısmına geçmeden önce dilerseniz biraz bu düşünürden bahsedelim. Nietzsche, Basel Üniversitesi’nde Klasik Filoloji Kürsüsü’nü elinde tutan en genç kişiydi. Teklifi aldığında...

Liberalizm: Nedir Kısaca, Özellikleri, Temsilcileri Kimlerdir?

Liberalizm Nedir? Kısaca bireyi temele alan ideoloji ya da siyaset felsefesi anlayışı liberalizm olarak geçer. Bireyi temele alan ideoloji ya da siyaset felsefesi anlayışı liberalizm...

Hümanizm Felsefesi Nedir? Hümanist Ne Demek?

Günlük hayatta çokça kullanılan hümanizm ve hümanist kelimelerinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Özellikle tartışma programlarında ve edebi metinlerde akla gelen tarihi anlamlardan biridir....

İlk Filozof Kimdir? Batı Felsefesinin Babası Thales Kimdir?

İlk Filozof Thales Kimdir? Aristoya göre ilk filozof sayılan Thales M.Ö. 6 ncı yüzyılda yaşamış felsefenin başlangıcı olarak kabul edilen bir filozoftur.  Thales, Anadolu’nun Aydın...

Kolonyalizm Nedir? Tarihçesi, Etkileri ve Sonuçları

Kolonyalizm, bir devletin başka bir bölgeyi veya toplumu politik, ekonomik ve kültürel olarak kontrolü altına alması ve sömürmesi sürecidir. Kolonyalizm, genellikle güçlü bir devletin...

Felsefede Yığılımlı İlerleme Nedir?

Felsefi düşüncenin özelliklerinden yığılımlı ilerleme ne demektir? Felsefi düşüncenin özelliklerinden yığılımlı ilerleme ne demektir? sorusu bu alana ilgi duyan ve araştırma içerisine giren birçok kişinin...

Rasyonalizm Nedir? Rasyonalizm Temsilcileri Kimlerdir?

Rasyonalizm, insan aklının doğru bilgiye erişebileceğine inanan bir felsefi görüştür. Bu görüş, gerçekleri keşfetmek için duyuların kullanımı yerine mantık, düşünme ve sezgiye dayanır. Rasyonalizmin...

Kainata Ayna Tutmak yahut Yıldızlara Bakmak: Platon’un Sanat Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme

“İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir anda yaptın gittin güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün canlı varlıkları.” Platon'un...

Descartes Bilgi Anlayışı | Descartes Şüpheciliği

İlk olarak, epistemolojinin ne olduğu sorusunu göstereceğiz. Ardından Descartes'ın bilgi teorisini açıklamak için, XVII. 19. yüzyılda felsefenin bugünkü durumuna ve ardından Descartes'ın epistemolojiye bakışına...

Agnostik Ateizm Nedir? Ateizm ve Agnostisizm Arasındaki Fark Nedir?

Agnostikler , ya Tanrı ya da tanrılar hakkında mutlak ya da kesin bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığını iddia ederler; ya da alternatif olarak, bireysel kesinlik mümkün...