Salı, Nisan 16, 2024

İstifa Mektubu Nedir | İstifa Mektubu Örneği

-

İstifa Mektubu Nedir?

İstifa mektubu, Profesyonel iş hayatında yer alan kişilerin bulunduğu konumu sonlandırmak amaçlı yazdığı bir mektup türüdür. Bu mektup türünde belirli nedenlerden dolayı kuruma ibraz edilerek işi sonlandırılmak istenir. Kurumsal bir çerçevede yer alan her kurum ve kuruluş, istifa mektubu içeren iş değişiklikleri ile karşılaşmaktadır. Buradan hareket ile herhangi bir şirket bünyesinde yer alan personeller, saygı kurallarını aşmayacak şekilde hazırlanmış bir istifa mektubu ile işlerine son vermektedirler. Bu isteklerin arkasında iş hayatında yükselmek, çalışma şartlarında yaşanan problemler ve özel hayatın durumu gibi nedenler yer almaktadır.

istifa mektubu
istifa mektubu

İş Hayatında Yükselmek

İş hayatı, hem işveren kuruluşlar hem de çalışan kişiler için tecrübe konusunu esas alan bir düzene sahiptir. Çalışan kişiler başlangıç düzeyinde yetiştirmek üzere etiketi altında yer alan pozisyonlarda işe başlarlar. Tecrübe kazandıktan sonra daha iyi konumlara gelmek isterler. Genellikle daha iyi maaş koşulları ve idealistlik gibi maddelerin ağır basması sonucu insanlar, iş değiştirmek isterler. İş hayatında yükselmek, iş değiştirme esnasında uygulanacak esasların doğru bir şekilde tamamlanması ile meydana gelmektedir. Bu esaslarda ayrılmak istenen kurumu incitmemek, hem iyi bir referans hem de olumlu ilişkilerin zedelenmemesi adına önemli bir adım olarak yer almaktadır. Bu adımı gerçekleştirirken istifa mektubu, gerekli özellikleri taşıyacak şekilde hazırlanmalıdır. İhtiyaçların sürekli artması ve buna yönelik daha iyi maaş koşulları, idealistlik ve kendini geliştirme adına daha büyük firmalarda çalışma isteği, uygun bir dil ile ifade edilmelidir. İş hayatında yükselmek, kurumlar arası geçişlerde iş bırakma durumunun iyi bir şekilde oluşturulmuş bir istifa mektubunun önemini ortaya çıkarmaktadır.

istifa mektubu
istifa mektubu

Çalışma Şartlarında Yaşanan Problemler

Günümüz iş dünyasında birtakım sorunlar meydana gelmektedir. Bu sorunlar genel olarak işveren ve çalışan arasındaki uyum sorununun çözülememesi, çeşitli baskıların var olması, çalışanlar arası yaşanan huzursuzluk, şirket bünyesinde meydana gelen ekonomik krizler ve maaş dengesizlikleri gibi sorunlardır. Yaşanan sorunlarda profesyonellik adı altında yapılması gereken ve beklenen durumlar mevcuttur. Özellikle çalışan açısından iş süreçlerindeki devamlılık niteliğinin zarar görmemesi, bu noktada önem sarf etmektedir. Her ne kadar yaşanan sorunlar şirket tarafında yer alsa da çalışanın şikayet unsurları içerisinde yer alması, diğer iş süreçlerinde yer almasını zorlaştırmaktadır. Bu noktada çalışma şartlarında yaşanan problemler, aşılamadığı takdirde istifa mektubu ile ayrılmak istenmektedir.

Özel Hayatın Durumu

İş hayatı, şirket bünyesinde yer alan çalışan ve işveren için çok iyi şartları barındırıyor olabilir. Şirket içi herhangi bir problem olmaması ile birlikte çalışma koşulları da gayet sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Ancak iş dünyası sadece bu unsurlarla alakalı değildir. Çalışanın sahip olduğu özel durumlar, onu çalışma koşullarında değişiklik yapmasına itebilir. Özellikle ailevi sorunlar ve ikamet edilen şehrin olumsuz getirileri, çalışanların iş bırakma durumunu gerçekleştirmek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Bu durumun ise çalışılan kuruma nazik bir şekilde açıklanmasını gerektirmektedir. Resmi nitelikleri barındıran bir istifa mektubu ile bu durum açıklanır.

İstifa Mektubu Nasıl Yazılır?

İstifa mektubu yazılırken belirli kurallara göre hareket edilmelidir. Temel düzeyde var olması gereken bilgilerin yazılmasının yanında özel olarak da ifade edilmek istenen durumlar yer almalıdır. Bir istifa mektubu; ne tür bir amaç ile yazıldığı, işten ayrılma tarihleri, iyi niyet ve dileklerde bulunma, iletişim bilgileri ve bundan sonraki iş süreçlerinde referans kolaylığı isteği gibi ifadeleri içermektedir. Bu ifadelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması ile istifa mektubu nasıl yazılır? Sorusunun cevabı verilmiş olur. Yer almaması gereken en önemli ifade ise şikayet unsurudur. Kurum ve kuruluşu karalayacak herhangi bir cümlenin yer alması, var olan tüm süreçleri olumsuz şekilde etkiler.

istifa mektubu nasıl yazılır
istifa mektubu nasıl yazılır

İstifa Mektubu Örneği

İstifa mektubu, belirtilmesi zorunlu bazı bilgileri içerir. Çalışanın mevcut durumundan neden vazgeçmek istediği, işe başladığı tarih ve mektubun yazıldığı tarih gibi birtakım verilerin olması zorunluluk teşkil eder. Bu zorunluluk esası altında yer alan;

  • -Mektubun yazılacağı ilgili kurum veya departmanlık
  • -Tarih ve ayrılma isteğinin belirtilmesi
  • -Katkıların ve iyi dileklerin sunumu
  • -Gereğinin yapılmasının ifade edilmesi
  • -İsim soy isim, imza

bilgileri, istifa mektuplarında bulunması gereken genel bilgilerdir.

İstifa mektubu çeşitli kategorilerde yer alan örneklere sahiptir. Bu kategoriler; sıradan bir şirketten ayrılma durumunu belirten standart istifa mektubu, yeni bir iş imkanına sahip olma durumunu içeren mesleki istifa mektubu, ödeme durumunda yaşanan aksiliklere de yer verecek şekilde hazırlanan zorunlu istifa mektubu, Kamu sektöründen ayrılmak istenmesinde yer alan kamusal istifa mektubu ve özel durumlardan ötürü hazırlanan özel istifa mektubu gibi türlerde yer almaktadır.


Standart İstifa Mektubu Örneği

Standart bir istifa mektubunda herhangi bir olağanüstü durum yer almaz ve sade bir dil ile yer alan işten ayrılma isteği mevcuttur Bu bilgileri içeren istifa mektubu formatı şu şekildedir;

Tarih: …/…/….
…………………………………. Müdürlüğü’ne/ Departmanlığı’na
…/…/….. Tarihi ile mevcut şirketinizde/kurumuzda başlamış olduğum iş pozisyonumdan/departmanımdan ayrılmak istediğimi belirtiyorum.
Şirketinizde/kurumunuzda yer aldığım tüm iş süreçleri itibariyle sizlerin arasında bulunmaktan ve ekip çalışmaları içerisinde yer almaktan onur duyduğumu bilmenizi isterim.
İstifamın kabul görmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.
Saygılarım ile,
İsim soy isim
İmza


Mesleki İstifa Mektubu Örneği

Mesleki bir istifa mektubunda, var olan konumdan farklı bir iş durumuna geçiş söz konusudur. Bu yönde yer alacak istifa mektubu örneği şu şekildedir;

Tarih: …/…/….
…………………Müdürlüğü’ne/Departmanlığı’na
İstifa dilekçemi ………Kurumu’nda/Şirketi’nde/Firması’nda, …/…/….Tarihinde başladığım ve…….yer alan pozisyonumdan istifa durumumu resmi olarak belirtmek için yazıyorum. Mesleki hayatım için tarafıma ulaşan yeni bir iş teklifi neticesi ile çalışma hayatımda değişiklik yapma kararı aldım. Bu sebep ile …/…/…. Tarihi itibariyle şirketinizden ayrılmak istiyorum.
Çalışma sürem boyunca şirketinizin ve içerisinde bulunduğum ekibin bana kattığı tecrübeler için oldukça memnun olduğumu ve çok teşekkür ettiğimi bilmenizi isterim.
İstifa işlemleri konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.
Saygılarım ile
İsim soy isim
İmza


Zorunlu İstifa Mektubu Örneği

Zorunlu istifa mektubu, bir şirket içerisinde yaşanan maaş sıkıntılarından dolayı yazılır. Zamanında ve belirtilen miktarda yapılmayan ödemeler, devam etmesi durumunda istifa gerektirir ve akabinde bir istifa mektubu örneği hazırlanır. Bu durumu içeren istifa mektubu örneği ise şu şekildedir;

…………………Müdürlüğü’ne/Departmanlığı’na
Firmanızın/Şirketinizin …/…/…. Tarihinde başladığım……….pozisyonunda çalışmaktayım. Var olan mevcut maaş tutarsızlıkları ve zamanında yapılmayan ödemeler sonucu yaşadığım ekonomik sorunlar nedeni ile bulunduğum iş süreçlerinden ayrılmak istiyorum. İşten ayrılma durumumdan sonra var olacak sosyal ve ekonomik hakların tarafıma verilmesi adına gerekli süreçlerin tamamlanmasını talep ediyorum.
Çalıştığım süre boyunca verdiğiniz iş imkanı için teşekkür ederim.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarım ile
İsim soy isim
İmza


Kamusal İstifa Mektubu Örneği

Kamusal istifa mektubu, kamu sektörü içerisinde çalışan insanların işlerini bırakmak istemesi halinde istifalarını sunmak için hazırladıkları bir istifa mektubu türüdür. Kamusal istifa mektubu örneği şu şekildedir;

Tarih: …/…/….
……İl/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ’NE/.…….BAKANLIĞI’NA
657 Sayılı Yasanın “Çekilme” başlığı, 20. ve 94. Maddesi itibariyle ifade edilen, devlet memurları yasasında yer alan esaslara göre memurların ait olduğu kuruma yazılı bir şekilde başvurarak memurluktan istifa edebilir kararı mevcut olmaktadır.
Bu yasa ve karar ile birlikte içerisinde bulunduğum memuriyet sıfatından çekilerek ayrılmayı talep ediyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarım ile
İsim soy isim
İmza


Özel İstifa Mektubu Örneği

Özel istifa mektubu, çalışanın iş hayatında herhangi bir problem yaşamaması fakat iş hayatından farklı olarak özel hayatındaki gelişmelerden dolayı istifa etmesini konu alan bir istifa mektubu türüdür. Özel hayatta yaşanacak çeşitli durumların istifa mektubu örneği ise şu şekildedir;

Tarih: …/…/….
…………………Müdürlüğü’ne/Departmanlığı’na
Üzülerek belirtmek isterim ki ………. Şirketi/Firması içerisinde …./…/…. Tarihinde başladığım ve ………. pozisyonunda yer aldığım işten ayrılmak istiyorum.
Özel hayatımı ilgilendiren bir durum olan ailemin ….. şehrinde birtakım sebeplerden ötürü yaşayamaması ve şehir değişikliği durumunun benim için zorunlu bir hale gelmesi, şirketinizden ayrılmak mecburiyetinde olmama neden oldu. Ayrılma süreçlerimde oluşabilecek çeşitli aksaklıklar ve boşlukların olmaması adına sizinle işbirliği yapmayı ve her konuda kolaylık sağlayacağımı bilmenizi isterim.
Çalışma hayatım boyunca bana tanıdığınız tüm imkanlar ve uygun çalışma şartları için çok teşekkür ederim.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarım ile
İsim soy isim
İmza

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories