Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Nitrojen Nedir: Formları ve Döngüsü

-

Nitrojen, hem bitkilerde hem de hayvanlarda büyüme ve üreme için gerekli olan, doğal olarak oluşan bir element demektir. Proteinleri oluşturan amino asitlerde, kalıtsal materyali ve tüm hücreler için yaşamın planını oluşturan nükleik asitlerde ve diğer birçok organik/inorganik bileşikte bulunur. Ek olarak, nitrojen dengesi Dünya atmosferinin yaklaşık %80’ini oluşturur.

Nitrojen Formları

Nitrojen sıvı ve gaz hallerinde bulunsa da katı nitrojeni de elde etmenin de bazı yolları mevcuttur. Ekosistemlere göre nitrojenin oluşumunu anlamak için, öncelikle nitrojenin çevrede kimyasal olarak nasıl tepki verdiğini bilmek gerekir. Nitrojenler, kendisiyle veya diğer elementlerle birleşerek farklı bileşikler oluşturabilen bir elementtir. Örneğin nitrojen gazı (N2), iki nitrojen atomu bir kimyasal bağ oluşturduğunda oluşan bir bileşiktir. Atmosferin yaklaşık %80’ini oluştururken oksijen gazı (O2), atmosferin %20’sinden daha azını oluşturur. Dolayısıyla nitrojen (azot) gazı çok yaygın ve bol miktarda bulunur.

Canlılarda Nitrojen

Nitrojen, amino asitlerin ve ürenin bir bileşenidir. Amino asitler, tüm proteinlerin yapı taşlarıdır. Proteinler sadece kas, doku ve organlar gibi yapısal bileşenleri değil, aynı zamanda tüm canlıların işleyişi için gerekli olan enzimleri ve hormonları da içerir. Üre, protein sindiriminin bir yan ürünüdür. Kökeni herhangi bir canlıdan kaynaklanan nitrojen bileşikleri ise “organik nitrojen” terimi kullanılarak tanımlanır. Protein ve üredeki nitrojen organik nitrojendir. Organik nitrojen, vücut atıkları, atılmış gıda malzemesi veya temizlik maddelerinin bileşenleri olarak septik sistemlere girebilir.

Ammonifikasyon

Nitrojenin dönüşümlerinin çoğu, bazı metabolik süreçleri beslemek için farklı nitrojenlerin formlarını kullanan bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Ayrışma süreçleri sırasında, proteinlerdeki nitrojenler, belirli bakteri türleri tarafından amonyağa (NH3) veya amonyuma (NH4+) dönüştürülür. Bu süreçlere amonifikasyon denir. Ayrıca, septik tankı öncelikle sızıntı suyunda amonyum olarak terk eder. Amonyumun bir kısmı toprak partikülleri tarafından emilir ve daha fazla taşınmadan etkili bir şekilde hareketsiz hale gelir.

Nitrifikasyon

Bazı bakteri türleri (NitrospiraNitrobacterNitrococcus ve Nitrospina) amonyağı nitrite dönüştürürken, bazıları da nitriti, nitrata çevirebilir. Bu süreçlere nitrifikasyon denir. Nitrifikasyon, aerobik bir süreçtir. Bu, nitrifikasyonun yalnızca oksijen varlığında gerçekleşebileceği anlamına gelir. Adsorpsiyondan kaçan septik tanklar amonyum, aerobik süzdürme tarlası topraklarında nitrifikasyona tabi tutulur.

Denitrifikasyon

Bazı bakteri türleri (Bacillus , Paracoccus ve Pseudomonas) de nitratı alıp denitrifikasyon adı verilen bir işlemle nitrojen gazına dönüştürebilir. Denitrifikasyon, anaerobik bir işlemdir. Bu, yalnızca oksijen olmadığında veya çok düşük oksijen konsantrasyonları mevcut olduğunda gerçekleştiği anlamına gelir. Denitrifikasyon ayrıca bir karbon kaynağına da ihtiyaç duyulan bir reaksiyondur. Süzme alanından çıkan nitratın bir kısmı, konsolide olmayan topraklarda ve yeraltı sularında denitrifiye edilir. Bu şekilde kaybedilen nitrojenlerin miktarlarının belirlenmesi de önemlidir.

Basitleştirilmiş Şekilde Nitrojen Döngüsü

Nitrojenin Döngüsünün Formülü

Özetle nitrojenler, özel bakterilerin eylemlerinin aracılık ettiği birçok dönüşümle birlikte hava, su ve toprakta dolaşır. Bu dönüşümlerden bazıları aerobik koşulları gerektirirken, bazıları da yalnızca anaerobik koşullar altında gerçekleşir. En iyi atık su bertaraf sistemleri, atık sudaki nitrojen miktarını azaltmak için bu bakterilerin metabolik ihtiyaçlarından yararlanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories

Kimyanın Babası Kimdir? Birden Çok Cevabı Var!

Kimyanın babası kimdir? İşte bu soruya verilebilecek cevaplar farklılık gösterir. Kime sorduğunuza bağlı olarak bu kişilerin her birinin bu ünvanın sahibi olarak kabul edilebileceğinin nedenlerine bir...

Nobel Kimya Ödülü: 1901’den Günümüze Kazananlar!

Nobel Kimya Ödülü, Alfred Nobel’in ödülleri belirlerken vasiyetinde bahsettiği ikinci ödüldü. İlk kimya ödülü 1901’de verildi. İşte yıllara göre kimya nobel ödülü kazananların devasa listesi: 21. Yüzyılın...

İzobar Atom Nedir? İzobar Atom Özellikleri

İzobar nedir? İzobar, Fransızca bir terim olup 1918 yılında Alfred Walter Stewart tarafından kullanılmıştır. İzobar atom terimi kimya biliminde Kütle numaraları aynı fakat proton...

Yarı Metaller Nelerdir? Tanımı ve Özellikleri

Yarı metaller (Metaloidler olarak da bilinirler), metalleri ametallerden ayıran ve bor ve alüminyum arasından, polonyum ve astatin (yapay bir element) arasındaki sınıra kadar çekilen çapraz çizgi...

Karbon Allotropları Nelerdir? 4 Karbon Allotropu

Karbon Allotropları Nelerdir? Atomlar bilinen 3 boyutlu uzay-zaman düzleminde farklı şekilde dizilebilirler. Bunun bir sonucu olarak aynı elementin kimyasal özellikleri aynı fakat fiziksel özelliklerinde farklı...