Çarşamba, Mayıs 22, 2024

APTT Testi Nedir? APTT Hakkında Bilinmesi Gerekenler

-

APTT Testi Nedir?

APTT (Activated Partial Thromboplastin Time), pıhtılaşma süresini değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi testtir. Bu test, kanın pıhtılaşma sürecini değerlendirerek pıhtılaşma faktörlerinin işlevini kontrol eder.

APTT testi, kanın pıhtılaşma yolunu değerlendirirken, özellikle iç pıhtılaşma yolu üzerinde etkili olan faktörleri inceler. Testte, pıhtılaşmayı başlatan bir reaktif (genellikle kalsiyum tuzu ve bir fosfolipid karışımı) eklenir ve ardından pıhtılaşma süresi ölçülür. APTT, kanın normal pıhtılaşma süresini belirleyerek pıhtılaşma bozukluklarını veya kanama riskini değerlendirmeye yardımcı olur.

APTT, kanama bozukluklarının teşhisinde ve tedavisinde kullanılan bir testtir. Örneğin, kanama eğilimi olan hastaların değerlendirilmesi, kan pıhtılaşmasını kontrol eden faktörlerin eksikliklerini veya anormalliklerini tespit etmek için APTT testi yapılır. Ayrıca, heparin tedavisi gören hastaların tedavi sürecini izlemek ve heparin dozunu ayarlamak için de kullanılır.

APTT sonuçları laboratuvar standartlarına ve hastanın durumuna göre değerlendirilir. Normalden uzun bir APTT süresi, pıhtılaşma faktörlerinde eksiklik veya anormallik olduğunu gösterebilir, bu da kanama eğilimiyle ilişkili olabilir. Ancak, APTT test sonuçları tek başına bir teşhis koymak için yeterli değildir ve başka testler ve klinik değerlendirme gerektirebilir. Bu nedenle, APTT sonuçları tıbbi uzmanlar tarafından yorumlanmalı ve değerlendirilmelidir.

APTT Değeri Kaç Olmalı?

APTT değeri laboratuvar standartlarına ve kullanılan test yöntemine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, APTT değeri 25 ila 35 saniye arasında olması beklenir. Ancak, farklı laboratuvarlar arasında referans aralıklarında küçük farklılıklar olabilir. Bu nedenle, APTT sonuçları değerlendirilirken, ilgili laboratuvarın referans aralıkları ve değerlendirme kriterleri dikkate alınmalıdır.

APTT sonucunun normal referans aralığı, hastanın yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna, ilaç kullanımına ve başka faktörlere göre değişebilir. Doktorunuz veya sağlık uzmanınız, APTT sonuçlarınızı değerlendirirken sizin için uygun olan referans aralığına göre yorum yapacaktır. Ayrıca, APTT sonucunuzdaki herhangi bir anormallik durumunda ek testler yapılabilir ve klinik durumunuz değerlendirilebilir.

APTT sonucunuzun normal referans aralığından farklı çıkması, pıhtılaşma faktörlerinde eksiklik veya anormallik olabileceğini gösterebilir. Bu durum, kanama eğilimi veya pıhtılaşma sorunları ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, APTT sonuçları tıbbi uzmanlar tarafından değerlendirilmeli ve teşhis veya tedavi kararları bu değerlendirme doğrultusunda yapılmalıdır.

APTT Testi Yüksekliği Belirtileri Ve Nedenleri?

APTT testinin yüksek sonuçları, pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya anormallikleri, kanama bozuklukları veya başka sağlık sorunlarının belirtileri olabilir. APTT testinin yüksekliği, genellikle uzmanlar tarafından değerlendirilmeli ve başka testlerle birlikte ele alınmalıdır. Yüksek APTT sonuçlarının belirtileri ve nedenleri şunlar olabilir:

 1. Kanama eğilimi: Yüksek APTT sonuçları, pıhtılaşma faktörlerinde eksiklik veya işlev bozukluğuna işaret edebilir. Bu durumda, kanama eğilimi, kanamaların daha uzun süre devam etmesi veya kanamaların normalden daha yoğun olması gibi belirtiler görülebilir.
 2. Hemofili: Hemofili, genellikle kalıtsal olarak gelen bir kanama bozukluğudur. Yüksek APTT sonuçları, hemofili gibi koagülasyon faktörü eksikliklerinin veya anormalliklerinin belirtileri olabilir.
 3. Antikoagülan tedavi: Kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla antikoagülan ilaçlar kullanılıyorsa, APTT test sonuçları yüksek çıkabilir. Bu ilaçlar, pıhtı oluşumunu engelleyerek APTT süresini uzatabilir.
 4. Diğer koagülasyon bozuklukları: Von Willebrand hastalığı, faktör VIII veya IX eksikliği gibi diğer koagülasyon faktörü eksiklikleri veya bozuklukları, yüksek APTT sonuçlarına yol açabilir.
 5. Karaciğer hastalığı: Karaciğer, pıhtılaşma faktörlerinin üretildiği bir organdır. Karaciğer hastalıkları veya karaciğer fonksiyonlarında bozukluklar, pıhtılaşma faktörlerinin düzgün bir şekilde üretilememesine ve sonuç olarak yüksek APTT sonuçlarına neden olabilir.

Yüksek APTT sonuçları, ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir, bu nedenle bir doktora danışmak önemlidir. Uzmanlar, yüksek APTT sonuçlarını değerlendirecek, başka testler yapacak ve doğru tanı ve tedaviyi sağlayacaklardır.

APTT Testi Düşüklüğü Belirtileri Ve Nedenleri?

APTT testinin düşük sonuçları, pıhtılaşma faktörlerinde artış veya hiperkoagülabilite (aşırı pıhtılaşma) belirtileri olabilir. Düşük APTT sonuçlarının belirtileri ve nedenleri şunlar olabilir:

 1. Kan pıhtıları: Düşük APTT sonuçları, pıhtılaşma faktörlerinin artışı veya aşırı aktif olması anlamına gelebilir. Bu durumda, kan pıhtılarının oluşumunda artış görülebilir, bu da tromboz (pıhtılaşma) belirtilerine yol açabilir.
 2. Faktör VIII veya IX artışı: Faktör VIII veya IX gibi spesifik pıhtılaşma faktörlerinin yüksek seviyeleri, APTT test sonuçlarının düşük çıkmasına neden olabilir. Bu durum, bazı kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları veya hastalıklarla ilişkili olabilir.
 3. Antifosfolipid sendromu: Antifosfolipid sendromu, vücudun antifosfolipid antikorları ürettiği bir otoimmün hastalıktır. Bu durumda, pıhtılaşma faktörlerinin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve APTT sonuçlarının düşük çıkmasına neden olabilir.
 4. İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar (antikoagülanlar), APTT sonuçlarını düşürebilir. Bu ilaçlar, pıhtılaşma faktörlerinin işlevini inhibe ederek pıhtılaşma süresini kısaltır.

Düşük APTT sonuçları, aşırı pıhtılaşma riskini artırabilir ve potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, düşük APTT sonuçlarıyla karşılaşıldığında bir doktora danışmak önemlidir. Uzmanlar, düşük APTT sonuçlarını değerlendirecek, ilgili testleri yapacak ve uygun tedaviyi sağlayacaklardır.

APTT Testi Aç Karnına Mı Yapılır?

APTT testi, genellikle aç karnına yapılması gerekmez. Test için genellikle önceden aç kalmak veya özel bir hazırlık yapmak gerekmese de, doktorunuz veya laboratuvar personeli size testten önce belirli talimatlar verebilir. Bu talimatları takip etmek önemlidir.

Ancak, bazı durumlarda, APTT testi diğer laboratuvar testleriyle birlikte yapılabilir ve bu testler aç karnına yapılması gerekebilir. Bu durumu doktorunuz size net bir şekilde açıklayacaktır. Özellikle ilaç kullanımı, diğer sağlık durumları veya testin yapılacağı kurumun spesifik gereksinimleri, açlık durumunu etkileyebilir.

Test öncesi talimatları ve hazırlık gerekliliklerini doktorunuza veya sağlık uzmanınıza danışmanız en doğrusu olacaktır. Size uygun talimatları ve gereksinimleri doğru bir şekilde takip etmek, test sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasını sağlayacaktır.

APTT Testi Normal Değerleri Kaç Olmalıdır?

APTT testi sonuçları laboratuvar standartlarına ve kullanılan test yöntemine göre değişebilir. Genellikle, APTT normal değer aralığı 25 ila 35 saniye olarak kabul edilir. Ancak, laboratuvarlar arasında referans aralıklarında küçük farklılıklar olabilir. Bu nedenle, APTT sonuçları değerlendirilirken, ilgili laboratuvarın referans aralıkları dikkate alınmalıdır.

APTT test sonucunuz normal referans aralığı içindeyse, pıhtılaşma faktörlerinizin uygun şekilde çalıştığı ve pıhtılaşmanın normal seviyede olduğu anlamına gelir. Ancak, herhangi bir tıbbi test sonucu gibi APTT sonuçları da tek başına bir teşhis koymak için yeterli değildir. Başka testlerin yapılması ve klinik değerlendirmenin yapılması gerekebilir.

APTT sonucunuz normal referans aralığından farklı çıkarsa, bu durumda bir doktora danışmak önemlidir. Uzmanlar, APTT sonuçlarınızı değerlendirirken, diğer testlerle birlikte değerlendirme yapacak ve doğru tanı ve tedaviyi sağlayacaklardır. Her durumda, APTT sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

APTT Testi Neden Yapılır?

APTT testi, kanın iç pıhtılaşma yolunu değerlendirmek ve pıhtılaşma faktörlerinin işlevini kontrol etmek amacıyla yapılır. APTT testi aşağıdaki durumlar için kullanılır:

 1. Kanama bozukluklarının teşhisi: APTT testi, kanın pıhtılaşma süresini değerlendirerek pıhtılaşma faktörlerindeki eksiklikleri veya anormallikleri tespit etmeye yardımcı olur. Hemofili gibi kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları, APTT testi ile teşhis edilebilir.
 2. Kanama riskinin değerlendirilmesi: Kanama eğilimi olan hastalarda veya cerrahi operasyonlar öncesi, APTT testi yapılır. Test sonuçları, kişinin pıhtılaşma yeteneğini değerlendirmeye ve kanama riskini belirlemeye yardımcı olur.
 3. Antikoagülan tedavi takibi: Antikoagülan ilaçlar (örneğin warfarin, heparin), kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlardır. APTT testi, bu ilaçların etkinliğini izlemek ve ilacın dozunu ayarlamak için kullanılır.
 4. Karaciğer hastalıklarının değerlendirilmesi: Karaciğer, pıhtılaşma faktörlerinin üretildiği bir organdır. Karaciğer hastalığı veya karaciğer fonksiyonlarında bozukluklar, pıhtılaşma faktörlerinin düzgün bir şekilde üretilememesine ve APTT test sonuçlarının etkilenmesine neden olabilir.

APTT testi, kanama bozukluklarının teşhisinde, tedavi takibinde ve cerrahi işlemler öncesinde kanama riskinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Test sonuçları, uzmanlar tarafından değerlendirilir ve tedavi sürecinin yönetiminde kullanılır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories

Elleacnelle Kullananlar Yorumları – Ne İşe Yarar?

Elleacnelle: Tüm Doğum Kontrol Hapı Sorularınıza Yanıtlar Doğum kontrol yöntemleri, modern hayatın vazgeçilmezlerinden biridir ve gebe kalma riskini en aza indirmek için birçok seçenek sunar....

Demir Eksikliği İlacı ile Daha Sağlıklı Kalın

Demir, vücudumuzun bağışıklık sistemi için özellikle büyüme ve gelişme evresinde ihtiyaç duyduğu minerallerden bir tanesidir. Vücut tarafından üretilemeyen demir minareli, demir eksikliği ilacı ile...

Apireks Şurup Ne İşe Yarar? Apireks Şurup Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Hastalık dönemlerinde, özellikle ateşin düşürülmesinde etkili olan Apireks şurup, birçok kişi tarafından tercih edilen bir ilaçtır. Ancak, bu şurubun nasıl kullanılması gerektiği, içeriği ve...

Diş Ağrı Kesici İlaç İsimleri

Diş ağrısı, ciddi olarak hayatın olağan akışını etkileyebilen büyüklükte bir ağrıdır. Kişinin günlük hayat kalitesini düşüren bu ağrının evde birkaç pratik tedavisi bulunuyor. Diş...

Doktorların Önerdiği En İyi Yüz Güneş Kremi

Çoğu kişi güneş kremlerinin sadece yaz aylarında kullanılacağını zannediyor. Ancak güneş kremleri sadece yaz aylarında değil, kış aylarında ve diğer mevsimlerde de düzenli olarak...