Cuma, Mayıs 24, 2024

Simbiyotik İlişkiler ve Mutualizm Nedir: Karşılıkçılık Nedir?

-

Simbiyotik ilişkiler (Mutualizm), farklı türden organizmalar (yani komünitelerde) arasındaki karşılıklı ilişkiler anlamına gelir. Bu, iki farklı türün birbirleriyle etkileşime girdiği ve bazı durumlarda hayatta kalabilmek için tamamen birbirine güvendiği ilişkilerdir. Diğer simbiyotik ilişki türleri arasında parazitizm (bir türün yararlandığı ve diğerinin zarar gördüğü ve komensalizm (bir türün diğerine zarar vermeden veya yardım etmeden yarar sağladığı) bulunur.

Organizmalar, barınma, korunma, beslenme ve üreme amaçları gibi bir dizi önemli nedenden dolayı karşılıklı ilişkiler içinde yaşarlar.

Karşılıkçılık Türleri

Bu ocellaris palyaço balıkları bir anemon içinde saklanıyor.  Palyaço balığı ve anemonlar karşılıklı bir simbiyotik ilişkiler içinde birlikte yaşarlar.  Birbirlerini avcılardan korurlar.
Bu ocellaris palyaço balıkları bir anemon içinde saklanıyor.  Palyaço balığı ve anemonlar karşılıklı bir simbiyotik ilişkiler içinde birlikte yaşarlar.  Birbirlerini avcılardan korurlar.

Komünitelerde simbiyotik ilişkiler, zorunlu veya isteğe bağlı olarak kategorize edilebilir. Zorunlu mutualizmde, dahil olan organizmalardan birinin veya her ikisinin hayatta kalması, ilişkiye bağlıdır. İsteğe bağlı karşılıklılıkta, her iki organizma da hayatta kalmak için ilişkilerinden yararlanır, ancak bunlara bağımlı değildir.

Çeşitli biyomlardaki çeşitli organizmalar (bakteriler, mantarlar, algler, bitkiler ve hayvanlar) arasında bir dizi karşılıklılık örneği gözlemlenebilir. Bir organizmanın beslenmeyi sağladığı, diğerinin ise bir tür hizmet aldığı organizmalar arasında simbiyotik ilişkiler oluşabilir. Canlılar arasındaki diğer simbiyotik ilişkiler çok yönlüdür ve her iki tür için çeşitli faydaların bir kombinasyonunu içerir. Yine diğerleri, başka bir tür içinde yaşayan bir türü içerir. Bazı mutualizm ile ilgili örnekleri sizler için derledik.

Mutualizm Hakkında Örnekler

Bitki Tozlayıcıları ve Bitkiler

 Bu arı, çiçekten nektar almaya çalışırken vücuduna bağlı polenlere sahiptir. 

Komünite ekolojisi sürecinde doğadaki böcekler ve hayvanlar, çiçekli bitkilerin tozlaşmasında hayati bir rol oynarlar. Böcek bitkiden nektar veya meyve alırken, aynı zamanda polenleri de toplar ve transfer eder.

Çiçekli bitkiler tozlaşma için büyük ölçüde böceklere ve diğer hayvanlara güvenir. Arılar ve diğer böcekler, çiçeklerinden salgılanan tatlı aromalarla bitkilere çekilir. Böcekler nektar topladığında üzerleri polenle kaplanır. Böcekler bitkiden bitkiye giderken polenleri bir bitkiden diğerine bırakırlar. Diğer hayvanlar da bitkilerle simbiyotik bir ilişkiye katılır. Kuşlar ve memeliler meyve yerler ve tohumları, tohumların filizlenebileceği başka yerlere dağıtır.

Karıncalar ve Yaprak Bitleri

Arjantinli bir karınca, yaprak bitlerini genç bir yaprak üzerinde yetiştirmektir. Karıncalar bal özü ile beslenir ve yaprak bitleri karıncalardan korunur.
Arjantinli bir karınca, yaprak bitlerini genç bir yaprak üzerinde yetiştirmektir. 
Karıncalar bal özü ile beslenir ve yaprak bitleri karıncalardan korunur.

Bazı karınca türleri, yaprak bitlerinin ürettiği sürekli bir bal özüne sahip olmak için yaprak bitlerini sürerler. Buna karşılık yaprak bitleri, karıncalar tarafından diğer böcek avcılarından korunur.

Bazı karınca türleri yaprak bitlerini ve bitki özüyle beslenen diğer böcekleri besler. Karıncalar yaprak bitlerini bitki boyunca sürerek onları potansiyel yırtıcılardan korur ve bitki özü elde etmek için birincil konumlara taşır. Karıncalar daha sonra yaprak bitlerini antenleriyle okşayarak bal özü damlacıkları üretmeye teşvik ederler. Bu simbiyotik ilişkide, karıncalara sürekli bir besin kaynağı sağlanırken, yaprak bitleri korunur ve barınır.

Oxpeckers ve Otlayan Hayvanlar

Kırmızı gagalı bir Oxpecker (Buphagus erythrorhynchus), Chobe Ulusal Parkı, Moremi Game Reserve’deki bir Impala’nın (Aepyceros melampus) kulağından gelen parazitlerle beslenir. 
Kırmızı gagalı bir Oxpecker (Buphagus erythrorhynchus), Chobe Ulusal Parkı, Moremi Game Reserve’deki bir Impala’nın (Aepyceros melampus) kulağından gelen parazitlerle beslenir.

Oxpeckers, sığır ve diğer otlayan memelilerden keneleri, sinekleri ve diğer böcekleri yiyen kuşlardır. Öküzpecker besin alır ve beslediği hayvan haşerelerden korunmuş olur.

Oxpeckers yaygın Sahra altı Afrika bulunur kuşlardır. Genellikle bufalo, zürafalar, impalalar ve diğer büyük memelilerin üzerinde otururken görülebilirler. Bu otlayan hayvanlarda yaygın olarak bulunan böceklerle beslenirler. Kenelerin, pirelerin, bitlerin ve diğer böceklerin çıkarılması değerli bir hizmettir çünkü bu böcekler enfeksiyona ve hastalığa neden olabilir. Parazit (tenya gibi) ve haşere yok etmeye ek olarak, öküz kuşları ayrıca yüksek sesli bir uyarı çağrısı yaparak sürüyü yırtıcı hayvanların varlığına karşı uyaracaktır. Bu savunma mekanizması, öküz kuşları ve otlayan hayvanlar için koruma sağlar.

Palyaço balığı ve Deniz Anemonları

Palyaço balığı, deniz anemonunun koruyucu dokunaçları içinde yaşar. Bunun karşılığında deniz şakayıkları temizlik ve koruma alır.

Simbiyoz canlılardan olan palyaço balığı ve deniz anemonları, her iki tarafın da diğerine değerli hizmetler sunduğu karşılıklı bir ilişkiye sahiptir. Deniz anemonları, su habitatlarında kayalara tutturulur ve zehirli dokunaçlarıyla onları sersemleterek av yakalar. Palyaço balığı, anemonun zehrine karşı bağışıktır ve aslında onun dokunaçları içinde yaşar. Palyaço balığı, anemonun dokunaçlarını temizleyerek onları hayvansal parazitlerden arındırır. Ayrıca, anemonun yakınındaki potansiyel av değerinde olan balıkları ve diğer avları cezbeterek yem görevi görürler. Deniz anemonu, palyaço balığı için koruma sağlar çünkü potansiyel yırtıcılar, iğneli dokunaçlarından uzak durur.

Köpekbalıkları ve Remora Balıkları

Bu limon köpekbalığının vücuduna bağlı bir remora balığı vardır.
İkisinin karşılıklı simbiyotik ilişkileri var.

Remora, köpekbalıklarına ve diğer büyük deniz hayvanlarına yapışabilen küçük balıklardır. Köpekbalığı tımar alırken Remora yiyecek alır.

Maksimum 1 metre uzunluğundaki remora balıkları, köpekbalıkları ve balinalar gibi gezgin deniz hayvanlarına yapışmak için özel ön sırt yüzgeçlerini kullanır. Araştırmalar, remoranın, cildini parazitlerden temiz tuttuğu için köpekbalığı için faydalı bir hizmet sunduğunu gösteriyor. Köpekbalıkları, bu balıkların dişlerindeki kalıntıları temizlemek için ağızlarına girmelerine bile izin verir. Remora ayrıca köpekbalığının yemeğinden kalan istenmeyen artıkları tüketerek köpekbalığının yakın çevresini temiz tutmaya yardımcı olur. Bu, köpekbalığının bakterilere ve diğer hastalıklara neden olan mikroplara maruz kalmasını azaltır. Buna karşılık, remora balığı köpekbalığından ücretsiz yemek ve koruma alır. Köpekbalıkları ayrıca remora için ulaşım sağladığından, balıklar ek bir fayda olarak enerji tasarrufu sağlayabilir.

Likenler

Liken, bir alg ve bir mantarın simbiyotik ilişkileridir.
Bu tür çok yaygındır ve kısmi gölgede veya güneşte her türlü ağacın kabuğu üzerinde yetişir.
Likenler atmosferik kirliliğe duyarlıdır.

Liken otları, mantarlar ve algler veya mantarlar ve siyanobakteriler arasındaki simbiyotik ilişkilerden kaynaklanır. Mantar, fotosentetik alg veya bakterilerden elde edilen besinleri alırken, algler veya bakteriler mantardan yiyecek, koruma ve stabilite alır.

Likenler, mantarlar ve algler arasındaki veya mantarlar ve siyanobakteriler arasındaki simbiyotik ilişkilerden kaynaklanan karmaşık organizmalardır. Mantar, liken otunun bir dizi farklı biyomda hayatta kalmasına izin veren bu karşılıklı ilişkinin ana ortağıdır. Likenler çöller veya tundra gibi aşırı ortamlarda bulunabilirler ve kayalarda, ağaçlarda ve açıkta kalan topraklarda büyürler. Mantar, yosunların veya siyanobakterilerin büyümesi için liken dokusu içinde güvenli bir koruyucu ortam sağlar. Yosun veya siyanobakteri ortağı, fotosentez yapabilir ve mantar için besin sağlar.

Azot Sabitleyici Bakteri ve Bakliyat

Yonca içeren azot bağlayıcı Rhizobium bakterisi üzerinde simbiyotik kök nodülleri.

Azot bağlayıcı bakteriler, azotu amonyağa dönüştürdükleri baklagil bitkilerinin kök tüylerinde yaşarlar. Bitki büyüme ve gelişme için amonyağı kullanırken, bakteriler besinler ve büyümek için uygun bir yer alır.

Bazı karşılıklı simbiyotik ilişkiler, bir türün diğerinin içinde yaşamasını içerir. Baklagiller (fasulye, mercimek ve bezelye gibi) ve bazı nitrojen bağlayıcı bakteri türleri için durum budur. Atmosferik nitrojen bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılabilmesi için kullanılabilir bir forma dönüştürülmesi gereken önemli bir gazdır. Azotu amonyağa dönüştürme işlemine nitrojen fiksasyonu denir ve ortamdaki nitrojen döngüsü için hayati önem taşır.

Rhizobia bakterileri, azot fiksasyon yeteneğine sahiptir ve baklagillerin kök nodüllerinde (küçük büyümeler) yaşarlar. Bakteriler, bitki tarafından emilen ve büyüme ve hayatta kalmak için gerekli amino asitleri, nükleik asitleri, proteinleri ve diğer biyolojik molekülleri üretmek için kullanılan amonyak üretir. Araştırmalara göre bu bitki, bakterilerin büyümesi için güvenli bir ortam ve yeterli besin sağlar.

İnsanlar ve Bakteriler

İnsanlar ve Bakteriler
İnsanlar ve Bakteriler

Bakteriler, insanların ve diğer memelilerin vücudunda yaşarlar. Bakteriler besin ve barınma alırken, konakçıları sindirim faydaları ve patojenik mikroplara karşı koruma sağlar.

İnsanlar ile maya ve bakteri gibi mikroplar arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Milyarlarca bakteri cildinizde ya komensalistik (bakteri için faydalıdır, ancak konağa yardım veya zarar vermez) ya da karşılıklı ilişkiler içinde yaşar. İnsanlarla karşılıklı ortak yaşam halindeki bakteriler, zararlı bakterilerin ciltte kolonileşmesini önleyerek diğer patojenik bakterilere karşı koruma sağlar. Karşılığında bakteri besin ve yaşayacak bir yer alır.

İnsan sindirim sisteminde bulunan bazı bakteriler de insanlarla karşılıklı ortak yaşam içinde yaşarlar. Bu bakteriler, aksi takdirde sindirilemeyen organik bileşiklerin sindirilmesine yardımcı olur. Ayrıca vitamin ve hormon benzeri bileşikler üretirler. Sindirime ek olarak, bu bakteriler sağlıklı bir bağışıklık sisteminin gelişmesi için önemlidir. Bakteriler, besinlere ve büyümek için güvenli bir yere erişime sahip olarak ortaklıktan yararlanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories

Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?

Bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir? Sorusunun cevabını kısaca, maddeler halinde “bilimin dokuz temel özelliğini” açıklayarak vermeye çalışacağız. Tarih boyunca yaşamış ve günümüz dünyasının oluşmasına,...

Bakterilerde Konjugasyon: Genel Bir Bakış

Konjugasyon Nedir? Bakterilerde konjugasyon kısaca, bir bakteri hücresinin genetik materyali başka bir bakteri hücresine aktarmasının bir yolu demektir. Bakteriyel konjugasyon yoluyla aktarılan genetik materyal, bakteri hücresinin kromozomlarında zaten mevcut olandan farklı genetik bilgi taşıyan...

Nikola Tesla ve Tesla Bobini

Nikola Tesla, elektrik ve manyetizma alanında büyük bir bilim insanıdır. Bu blog yazısında Tesla Bobini'nin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını inceliyoruz. Tesla Bobini, elektrik...

Kimyanın Babası Kimdir? Birden Çok Cevabı Var!

Kimyanın babası kimdir? İşte bu soruya verilebilecek cevaplar farklılık gösterir. Kime sorduğunuza bağlı olarak bu kişilerin her birinin bu ünvanın sahibi olarak kabul edilebileceğinin nedenlerine bir...

Fiziğin Babası Kimdir? Birden Çok Cevabı Var!

Fiziğin babası olarak anılan İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton, modern bilimin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Fizik, matematik ve astronomi alanlarında yaptığı keşifler ve geliştirdiği...