Çarşamba, Mayıs 22, 2024

Karate Kuşakları Sıralaması, Renkleri ve Anlamları

-

Karate Kuşakları

Uzak dövüş sanatları arasında yer alan karate, insanların yeteneklerini gösterebildiği dövüş sanatlarından biri olarak karşımıza çıkar. Karatenin doğuşu asıl olarak Hindistan’ın Güney Doğusunda başlayarak daha sonrasında ise Çinin Güneyinde devam etmiştir. Son dönemlerde oldukça tercih edilmeye başlayan, silahsız mücadele sanatları olarak da bilinen karatenin sözcük anlamına baktığımızda boş el manasına geldiğini kara sözcüğüne eklenen do ekinin ise ruh anlamında kullanıldığını görmekteyiz.

Karate, Japonya’da son şeklini alarak branş dallarına ayrılarak kişinin uzmanlık düzeyini gösteren kuşaklarla belirlenir. Bu noktada ise karate kuşaklarının kişinin bilgi noktasında ne kadar geliştiğinin ve en önemlisi de karatede ne kadar ileri seviyeye gittiğini gösteren kuşaklardır.

Karate kuşakları, bulunduğu ülkeye göre, kişinin bilgi seviyesine göre değişiklik gösterir. Farklı renk çeşitleri ve sıralamaları olan karate kuşaklarında en düşük seviyeden yükseğe doğru renk çeşitlerini sıraladığımızda;

Beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, mor, kırmızı, kahverengi ve siyah renk şeklinde sıralanır. Bu noktada en yüksek kuşak siyah renk olarak görülse de aslında öyle değildir. Siyah kuşak en yüksek kuşak olsa da, siyah kuşakta kendi arasında mertebeleri ve derecelerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Saldırı ve savunma hareketlerinden oluşan, aynı zamanda da Japonya kültüründen geldiği bilinen Karatede genel olarak amaç, karşıdaki kişi ile savaşmak ve korunmaktır.

Karate Kuşakları Sıralaması

Karate kuşakları belli bir sıralamaya göre dizilir. Karate kuşakları sıralaması aşağıdaki gibidir;

 1. Kahverengi Kuşak (1.KYU)
 2. Kırmızı Kuşak (2.KYU)
 3. Mor Kuşak (3.KYU)
 4. Mavi Kuşak (4.KYU)
 5. Yeşil Kuşak (5.KYU)
 6. Turuncu Kuşak (6.KYU)
 7. Sarı Kuşak (7.KYU)
 8. Beyaz Kuşak (8.KYU)

Siyah kuşağın Dan dereceleri de aşağıdaki gibi yer alır:

 1. Shodan (1. Dan)
 2. Nidan (2. Dan)
 3. Sandan (3. Dan)
 4. Yondan (4. Dan)
 5. Godan (5. Dan)
 6. Rokudan (6. Dan)
 7. Nanadan (7. Dan)
 8. Hachidan (8. Dan)
 9. Kyudan (9. Dan)
 10. Judan (10. Dan)

Karate Kuşakları Renkleri ve Anlamları

Saldırı, savunmadan gerçekleşen ve aynı zamanda da el ile ayakların hızlı bir şekilde kullanılarak gerçekleştirilen karate dövüş sporu, bulunduğu seviyelere göre değişik renklere ayrılarak derecelendirilmiştir. İlk kuşak olan beyaz kuşak en düşük seviyeyi ifade ederken, siyah kuşakta en yüksek kuşak seviyesini ifade etse de siyah kuşakta 10 seviyeye ayrılır.  Karatede birçok farklı renkte kuşak mevcuttur. Peki, farklı renklerde olan bu kuşaklar karate dövüş sporunda neyi ifade eder? Bu sorunun cevabını hadi gelin birlikte makalenin devamında öğrenelim.

DO Haİ- Beyaz Kuşak

Beyaz kuşak, karateye başlanılan ilk anda takılan kuşak türüdür. Beyaz daha çok masumiyeti, temizliği, saflığı temsil ettiğinden dolayı karateye ilk başlayan kişiler takarlar. Bu kuşak türü aynı zamanda karatede Dohaİ sınıfına ait bir kuşak olarak da karşımıza çıkar.

Kohai-Sarı Kuşak

Dövüş sporu olan Karatede beyaz kuşaktan sonra alınan ikinci kuşak olarak karşımıza sarı kuşak çıkar. Bu kuşağın anlamına baktığımızda ise kök salmak ve aynı zamanda da güneş ışınını temsil ettiği bilinir. Bu sebeple de bu kuşağı alan kişi karatenin tekniklerini ve püf noktalarını öğrendiği anlamına gelir.

Turuncu Kuşak

Turuncu kuşak ise karatede sarı kuşaktan sonra alınan üçüncü kuşak anlamına gelir. Memnuniyet ve daha çok sıcaklığı ifade eden bu turuncu kuşak,  karatede öğrencinin bilgisini iyi bir şekilde ilerlettiği, bu alandaki bilgisinin kuvvetlendirdiği belli olur. Aynı zamanda da bu kuşağın bir diğer anlamı olarak karşımıza çıkan cömert ve güneş ışığının cazibesini ifade eder.

Yeşil Kuşak

Karate sporunda turuncu kuşaktan sonra alınan ve dördüncü kuşak olan yeşil kuşak büyümek ve genel olarak sürgün vermek anlamında kullanılır. Bu açıdan baktığımızda yeşil kuşak karatede büyümeyi sembolize ettiğinden dolayı daha çok orta haldeki gelişmekte olan öğrencilere verilir. Bu kuşaktaki olan öğrenciler tam anlamıyla kendini geliştirmeye başlamış ve yeni beceriler kazanmaya başladığı görülür. Karatede bir üst seviyeye çıkabilmek için yeşil kuşakta olan öğrenciler yeni teknikler öğrenerek bir üst seviyeye geçmeye hak kazanır.

Mavi Kuşak

Uzak dövüş sanatlarından biri olan karatede mavi kuşak, yeşil kuşaktan sonra alınan ve aynı zamanda beşinci kuşak olarak karşımıza çıkar. Mavi kuşak genel olarak yükselmek, göğe ermek gibi anlamları temsil ettiğinden bu kuşakta olan öğrencilerin yavaş yavaş teknikleri kavramaya başladığını ve artık olgunlaşmaya başladığını gösterir.

Kahverengi Kuşak

El ve ayak hareketleriyle yapılan dövüş sporu olan karatede kahverengi kuşak, mavi kuşaktan sonra alınan ve altıncı kuşak olarak karşımıza çıkar. Bu kuşağı bir anlamda ifade edecek olur isek bir bitkinin köklerinin bütün hepsinin tam olgunlaşması aslında karatede kahverengi kulağı ifade eder. Yani bir başka deyişle ifade edecek olur isek, bu kuşakta yer alan öğrenciler öğrendiği yeni becerileri tamamlamakta olduğunu ve artık büyük çoğunluğu ile karşı tarafla savaşmaya ya da dövüşmeye hazır bir noktada olduğunu gösterir.  Karatede kahverengi kuşakta olan öğrenciler belirli bir mertebeye ulaştıkları ve genel olarak da becerileri kullanmak için rakibine karşı daha da uzmanlaştığı ve geliştiği görülür.

Siyah Kuşak

Karatede siyah kuşak genellikle kahverengi kuşaktan sonra alınan ve aynı zamanda da yedinci kuşak olarak bilinir. Karatede son mertebeyi, zirveyi ifade eder. Siyah kuşağa ulaşan kişiler karatede belirli bir seviyeye gelmiş kişileri ifade eder. Karatede siyah kuşağı takan kişiler ileri derecede karate bilgisine sahip olduğunu, tüm becerileri ve teknikleri tam anlamıyla bilip kavradığını ve tüm becerilerde olgunlaştığını göstermek için takılır. Bu kuşağı takan kişi başkalarına da ilham olabilir ve yeteneklerini gösterebilir. Kahverengi kuşak tehlike anlamına gelmekle birlikte 3 farklı KYU derecesi ile bitirilir.

Siyah kuşak takan kişi başkalarının da kendi kuşak sıralamasına ulaşabilmesi adına yardımcı olur ve bildiği tüm teknik ve becerileri aktarır.

Kırmızı Kuşak

Kırmızı kuşak ise herhangi bir kuşaktan sonra gelmese de daha çok çok ileri düzeyde beceri ve teknik bilen, normal sporcular yerine uzmanlaşmış sporculara verilen bir kuşak türü olarak karşımıza çıkar.

Karate Kuşakları

Uzak dövüş sporlarından biri olan ve son zamanların dikkat edici sporu haline gelen karate, belirli derecelere ve seviyelere göre ayrılır. Bu seviye ya da derecelere verilen ismin genel adı Japonya’dan gelmekte olan KYU sisteminde gösterilir. Karate kuşaklarında derece ya da seviyeler genel olarak büyük sayılardan başlayıp küçük sayılara doğru gittiğini bilmekteyiz.

Karate kuşaklarında genellikle sıralamalar aynı olarak bilinse de ülkeden ülkeye ya da öğretilen okullara göre değişkenlik gösterirken kuşağı en düşük olduğu seviye beyaz kuşak olarak yani 8. Seviye olarak ifade edilir. Aynı zamanda da kahverengi kuşak belirli bir seviyeye gelmiş kişileri ifade ederken, kahverengi kuşak 2. Seviyeyi ifade eder.  En son seviye olarak karşımıza çıkan siyah kuşak ise 1. Seviye ifade eder.

Karatede en yüksek seviyeyi ifade eden siyah kuşak birçok seviyeye ayrılarak bölünmüştür. Siyah kuşakta ilk seviye olarak 1. seviye gözükürken son seviye ise 10. Seviyeyi yani son seviyeyi temsil ederek karşımıza çıkmaktadır.

Siyah kuşakta 6. Seviyeye ulaşmak çok zordur. Çünkü genel olarak bu seviyeye ulaşabilmek için belirli seviyelere ulaşmak ve bu seviyeleri atlayarak gelmek için de belli bir bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Siyah kuşakta 6 seviyeye gelmek için karate uygulayıcısı tarafından belirli sınavlara girilme mecburiyeti vardır. Bu durumda ise 6. Seviyeden 10. Seviyeye kadar atlayıp geçebilmek için ise sadece teknik ve beceri yeterli kalmamakla birlikte belirli bir yaşa ulaşmak gerektiğini söyleyebiliriz.

Karatede kahverengi, siyah ve özellikle de kırmızı kuşağa ulaşabilmek çok zor olarak görülür. Bu noktada ise karatede sadece uzmanlaşmak yetemez. Aynı zamanda da 18 ‘li ve 20 ‘li yaşların ortasına kadar bu kuşaklardaki mertebeye ulaşmak ve almak çok zordur.

Karatede ilk Dan dan seviyesinde olan bir kişinin mutlaka en çok bir yıl boyunca ilk seviyede kalmış olması gerekir. Aksi takdirde seviye atlaması muhtemel olmayacaktır.

 1. Dan dan seviyesine ulaşabilmek için de karatede bir kişinin en az seviyesine göre 2. Dan seviyesinde bir yıldan fazla kalmış olması gerekir. Ayrıca 6 ya da 7. Dan seviyesine geçebilmek için de belirli bir yaş aralığında olmak gerekir. Bu noktada örnek verecek olur isek, 6 ya da 7. Dan seviyesine geçebilmek için en az bir kişinin 50 yaşında olması şartı söz konusudur. Daha üst ve son seviyelere çıkabilmek ise biraz hayal gibi kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü bu seviyede kuşağa sahip olan kişiler genellikle 60 yaşının üstündeki kirşler olarak karşımıza çıkar. 60 yaşının üstündeki kişiler ise bir kurul tarafından önerilerek genelde bu seviyeye gelir.

Karatede Kaç Kuşak Vardır?

Günümüzde oldukça popüler haline gelen ve son derece tercih edilen spor dallarından biri olan karate çok fazla ilgi haline gelmiştir. Peki, karatede kaç kuşak vardır? Bu sorunun cevabı makalenin devamında yer alır.

Karatede kuşaklar, birçok ülkeye ve okuldan okula değişiklik göstermekte iken, aynı zamanda da karatede de kuşaklar renklerine ve derecelerine göre farklılık göstererek ayrılır.

Karatede 18 kuşağın bulunması ile birlikte genellikle kuşaklar    10 Dan ve 8 KYU derecesine göre ayrılmakta olup 8 KYU derecelerinin de birçok farklı rengi kapsadığını bilmekteyiz. Özellikle de 8 KYU derecesi ilk derece olan beyaz kuşaktan başlayarak sırayla sarı, turuncu, yeşil, mavi, mor ve kırmızı olarak bilinirken, en son mertebe olan kuşak yani siyah kuşak ise kendi arasında 10 dereceye (10 Dan) ayrılır.

dövüş sanatları - karate
dövüş sanatları – karate

Karatede En Yüksek Kuşak Hangisidir?

Popüler olan uzak dövüş sporlarından biri olan karatede en yüksek mertebe olarak adlandırabileceğimiz mertebe genel olarak siyah kuşak olarak adlandırılır. Bu kuşak bütün kuşakları sırayla atlatan ve en son olarak ise, karatede belirli bir seviyeye gelmiş ve olgunlaşmış kişilere takılan kuşak olarak karşımıza çıkar. Bu kuşağa sahip olan kişiler artık müsabakalara çıkıp karşı taraftaki kişiyle tam anlamıyla savaşabilecek güce sahip olduğunu belirtir. En düşük olarak adlandırılan beyaz kuşağa rağmen siyah kuşağın profesyonelliği temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu kuşağa ulaşan kişilerin cesur bir kişilikte olduğu bilinmektedir. Siyah kuşağa ulaşabilmek ve seviyeleri atlayıp son kuşağa gelebilmek neredeyse 4 yılı aşkın bir süreyi aşsa da genellikle 4 yılı aşmayan bir sürede tamamlandığı görülür.

Karatede siyah kuşakta kendi arasında belirli seviyelere ayrılsa da bu  Dan seviyelerini tamamlayabilmek ve atlayıp son seviyeye gelebilmek beklediğimiz kadar kolay olmadığını söylemek gerekir.  Örnek verecek olur isek 1.Dan seviyesini atlayıp 2. Dan seviyesine atlayabilmek için aradan neredeyse 2 yılı aşkın bir sürenin geçmesi gerekiyor. Karatede de siyah kuşağa ulaşan kişilerin Dan seviyelerinde en yüksek seviyeye ulaşması sonucunda usta karateci olarak adlandırılarak müsabakalara çıkmaya hak kazanır.

Ayrıca kırmızı kuşakta mertebe fark etmeksizin, daha çok karatede usta olan, bu spor dalında oldukça gelişmiş kişilere verildiğini de söyleyebiliriz.

Siyah Kuşakla Elde Edilen Ustalık Seviyeleri

Siyah kuşak en yüksek mertebe olarak karşımıza çıkmakla birlikte bu kuşakta kendi aralarında farklı seviyelere ayrılır. Siyahta kuşakla elde edilen ustalık seviyeleri nelerdir? Bu sorunun cevabı makalenin devamında.

 • Shodan: Siyah kuşakta birinci seviye olarak görülen Shodan Dan seviyesi daha karatenin temellerini tam anlamıyla bilen birinin seviyesini kast eder.
 • Nidan: Siyah kuşakta ikinci seviye olarak görülen Nidan Dan seviyesi karate alanında uzmanlaşmış, tam anlamıyla hakim olarak görülen bir seviyedir.
 • Sandan: Bu seviyede karatede siyah kuşakta üçüncü Dan seviyesini ifade ettiğini söyleyebiliriz. Siyah kuşakta bu seviyede olan biri karatenin temellerini tam anlamıyla öğrenmiştir.
 • Yondan: Karatede siyah kuşakta dördüncü Dan seviyesi olarak görülen Yondan daha çok hem temel ve teknik aşamasında hem de uygulama yani pratik aşamasında oldukça yol kat emiş kişileri kapsar.
 • Godan: Karatede siyah kuşakta beşinci seviye olarak görülen Godan seviyesi ise daha çok hem uygulama hem de temel aşamasında çığır açmış, sıra dışı kişileri kapsar.
 • Rokudan: Karatede son mertebe olan siyah kuşakta altıncı seviye olarak görülen Rokudan seviyesi ise karateyi tam anlamıyla bilen ve bu alanda gerçekten uzmanlaşmış kişilerin seviyesini kapsar.
 • Nanadan: Karatede siyah kuşakta yedinci seviye olarak görülen Nanadan seviyesi ise karate spor dalının anlamını çözen ve bir karate uygulayıcısı haline gelen kişilerin seviyesini kapsar.
 • Hachidan: Bu seviye siyah kuşakta sekizinci seviye olarak görülmekte ve bu seviyeye ulaşmış biri bu alanda artık tam bir uzman haline gelen, müsabakalara çıkabilecek seviyede olan ve aynı zamanda da uygulama noktasında son evreye ulaşmış kişilerin seviyesini kapsar.
 • Kyudan Ve Judan: Bu iki seviye siyah kuşakta son seviyeler olarak bilinmekle birlikte bu seviyeye hak etmeye kazanan kişiler alanda en uzmanlaşmış kişiler olarak bilinir.

Karatede En Düşük Kuşak Hangisidir?

Yukarıda kuşak renklerinde de açıklamıştık fakat kısa bir şekilde açıklamak gerekirse, karatede en düşük seviyeye sahip olan kuşak türü beyaz kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu seviyede olan biri daha karateye yeni başlamış biri olarak adlandırılır. Daha toy, teknik bilgileri ve becerileri tam anlamıyla bilmeyen, yavaş yavaş öğrenmeye başlayan kişilere verilen kuşak türü olarak açıklayabiliriz.

Karate Kuşağı Nasıl Bağlanır?

Günümüzde bu uzak doğu dövüş spor dalı olan karateyi birçok kişi yapmakta ve tercih etmektedir. Karatede, belirli bir seviyeye ulaşabilmek epey zaman ister ve ayrıca bu kuşak seviyelerinin de olması bu spor dalının ne kadar katı kurallara ve disiplinli, otoriter olduğunu ortaya çıkarır.

Dogi ve gi adı verilen kıyafetler karate giyilir iken, aynı zamanda da gobi adı verilen kuşağın bağlanma şekli genel olarak önde iki şeridinin de eşit olması gerektiği yönündedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories