Cumartesi, Nisan 13, 2024

Nicel Ve Nitel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

-

Eğitimde ve bilim dünyasında saptanan problemlere çözüm aramak amacıyla araştırmalar yapılıyor. Bunda amaç; farklı yöntemlerle bilinmeyeni bilme ve öğrenmedir. Bu konuda nicel ve nitel araştırmalar ön plana çıkıyor. Her iki araştırmanın birbirinden farklı uygulama yöntemleri bulunuyor. Bu yazıda nicel ve nitel araştırmaların nerelerde kullanıldığı ve yöntemlerini detayıyla bulabilirsiniz.

Nicel Araştırma Nedir?

Olgu ve olayları objektifleştirerek (nesnelleştirerek) gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir şekilde ortaya koyan araştırma şeklidir.

Nicel araştırmada; “Ne kadar?”, “Ne miktarda?”, Ne kadar sık?”, “Ne kadar yaygın?” gibi soruların yanıtları aranıyor.

Nitel Araştırma Nedir?

Olgu ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür

Nitel araştırmada; “Niçin?”, “Nasıl?”, “Ne şekilde?”” sorularına cevaplar aranıyor.

Nicel Araştırma Nerelerde Kullanılır?

Gözlem ve ölçmenin ağırlıklı olarak kullanıldığı doğa bilimlerinde nicel araştırma yöntemi kullanılıyor. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve yer bilimi doğa bilimlerini oluşturur. İnsan düşüncesinden bağımsız olan doğal gerçeklik nicel araştırma yöntemi kullanılarak araştırılıyor.

Nitel Araştırma Nerelerde Kullanılır?

İnsan ve toplum davranışlarını inceleyen sosyal bilim alanında nitel araştırma yöntemi kullanılıyor. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve eğitim sosyal bilimlerini oluşturuyorlar.

Nitel araştırmalar dünyanın sosyal yönüyle ilgilenir ve nitel araştırma yöntemi şu sorulara yanıt arar;

  • İnsanlar niçin böyle davranır?
  • Kanaatler ve vaziyet alışlar nasıl oluşur?
  • İnsanlar çevrelerinde olup bitenden nasıl etkilenir?
  • Kültürler niçin ve nasıl gelişir?
  • Sosyal gruplar arasındaki farklar nelerdir?

Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Araştırmacılar, nicel araştırma yöntemi ile araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemeden sayısal sonuçlar elde ediyorlar. Bu yöntemlerde derin bir analiz yerine, daha çok sayısal veriler üzerinde duruluyor.

Deneysel, betimsel, bağıntısal, nedensel-karşılaştırma ve tarihsel modeller nicel araştırma yöntemi olarak uygulanıyorlar.

Deneysel yöntem; İki veya daha fazla grup üzerinde uygulanır. Bu uygulamada belli değişkenler açısından etkilerinin farklılaşma boyutu inceleniyor. İstatistikî teknikler kullanılıp, gruplar arası karşılaştırmalar yapılıyor.

Eğitimde küme çalışması yöntemiyle lise birinci sınıf öğrencilerinin geometri başarısına etkisini tespit etme örnek olarak verilebilir.

Betimsel yöntem; Bir konudaki mevcut durumu araştırmak ve belirlemek için kullanılıyor. Eğitimde, orta öğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları bu yöntemle belirlenebilir.

Bağıntısal yöntem; İki veya daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını inceleyen yöntemdir. Eğitimde; ortaokul ve lise öğrencilerinin matematik başarılarıyla fen ve teknolojileri başarıları arasındaki ilişki bu yöntemle incelenebilir.

Nedensel-karşılaştırma yöntemi; Bu yöntemle belli bir değişken farklılık açısından değişen gruplar inceleniyor. Eğitimde örneğin, YGS sınavına giren kız ve erkek gruplarının başarıları karşılaştırılarak incelenebiliyor.

Tarihsel yöntem; Geçmişteki bir olayın durumu ve mevcut düzen üzerindeki etkileri inceleniyor. Eğitimde, kimya dersindeki müfredat değişikliğinin öğrencilerin başarılarını nasıl etkilediği incelenebilir.

Nitel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Araştırmacılar, nitel araştırma yöntemi ile genellemeden uzak, kavram ve kuram oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar.

Fenomenoloji, etnografi, gömülü teori ve örnek olay nitel araştırma yöntemi olarak kullanılıyorlar.

Fenomenoloji yöntemi; Olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlar fenomen olarak kabul ediliyor. Eğitimde bir öğrencinin bir derse karşı olumsuz sebepleri bu yöntemle incelenebilir.

Etnografi yöntem; Bir halkın veya bir kültürün grubunun gelenekleri, inançları birbiriyle bağlantıları bu yöntemle inceleniyor. Eğitimde; İşletme yönetimi programı öğrencisinin Makro dersine katılım düzeyinin belirlenmesi bu yöntemle mümkündür.

Gömülü teori yöntemi; Bu yöntemde, veri toplama sürecinde verilerin içinde bulunan teori ortaya çıkarılıyor. Bu teorilerin ışığında yeni ve kavram ve teoriler geliştirilebiliyor. Eğitimde; Öğrencilerin matematik dersinde kesirlerde bölme işlemi yaparken kullandıkları yönteme alternatif bir yeni yöntem geliştirme çalışmaları örnek olarak verilebilir.

Örnek olay yöntemi; Bu yöntemde özel bir durum derinlemesine inceleniyor. . Örneğin; Bir öğrencinin kitap okumakta yaşadığı sorunlar veya matematik işlemlerinde yaşadığı zorluklar belirlenebiliyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories